GEGEVENSBESCHERMING

Informatie volgens § 5 TMG: 

Intermeco B.V.

Logistiekweg 11

7007 CJ Doetinchem

 

Vertegenwoordigd door: 

Ronald Sweers

Arnold Grotenhuijs

 

Contact: 

Telefoon: +31 314 32 23 00

E-mail: web@intermeco.eu

 

Registreer: 

Inschrijving in het handelsregister:

Handelsregister Arnhem 

Registratienummer: 09105551

 

BTW-nummer: 

Btw-identificatienummer volgens §27 een wet op de omzetbelasting:

NL 807760080B01

 

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs.2 RStV: 

Arnold Grotenhuijs

Intermeco B.V.

Logistiekweg 11

7007 CJ Doetinchem

 

Bronnen voor de gebruikte afbeeldingen en afbeeldingen: 

foto's:

Bjorn Hijink en Sebastian Schenkel, www.pixabay.com

 

graphics:

Sebastian Schenkel

 

Bron: http://www.e-recht24.de

 

 

UITSLUITING VAN AANSPRAKEKLIJKHEID (DISCLAIMER)

 uitsluiting van aansprakelijkheiduitsluiting van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Als een dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze kanten volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit. Verplichtingen om het gebruik van informatie onder algemene wetgeving te verwijderen of blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter alleen mogelijk vanaf het moment van kennis van een specifieke overtreding. Na kennisgeving van toepasselijke schendingen zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Aansprakelijkheid voor links:

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarvan we de inhoud niet beïnvloeden. Daarom kunnen we geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de verantwoordelijkheid van de betreffende aanbieder of beheerder van de pagina's. De gekoppelde pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van koppelen. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanent beheer van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Na kennisgeving van overtredingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

 

Copyright:

De inhoud en werken op deze pagina's gemaakt door de exploitanten van de site zijn onderworpen aan de Duitse auteursrechtwetgeving. De vermenigvuldiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud aan deze zijde niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in aanmerking genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig geïdentificeerd. Mocht u zich nog steeds bewust zijn van een inbreuk op het auteursrecht, dan vragen wij om een notitie. Na kennisgeving van overtredingen zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

Tegenstrijdige reclame-e-mails:

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht met het doel ongewenste advertenties en informatiemateriaal te verzenden, wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.

 

Bron: http://www.e-recht24.de


IMPRESSUM

Angaben gemäß § 5 TMG:

Intermeco B.V.

Logistiekweg 11

7007 CJ Doetinchem

 

Vertreten durch:

Ronald Sweers

Arnold Grotenhuijs

 

Kontakt:

Telefon: +31 314 32 23 00

E-Mail: web@intermeco.eu

 

Registereintrag:

Eintragung im Handelsregister:

Handelsregister Arnheim 

Registernummer: 09105551

 

Umsatzsteuer-ID:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz:

NL 807760080B01

 

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:

Arnold Grotenhuijs

Intermeco B.V.

Logistiekweg 11

7007 CJ Doetinchem

 

Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken:

Bilder:

Bjorn Hijink und Sebastian Schenkel, www.pixabay.com

 

Grafiken: 

Sebastian Schenkel

 

Quelle: http://www.e-recht24.de

 

 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS (DISCLAIMER)

 

Haftung für Inhalte:

Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

 

Haftung für Links:

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

 

Urheberrecht:

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

 

Widerspruch Werbe-Mails:

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails, vor.

 

Quelle: http://www.e-recht24.de